reloader
Localbooks.ie

Categories / Catagóirí

Shipping Charges Taillí Poist

Due to the varying weight of books, the shipping costs quoted when you order from Localbooks.ie are estimated. The actual cost of shipping that will be charged is the actual cost to us for the weight of the goods we are sending you.

Most of the time, the actual charge to you will be lower than that quoted. However, on occasion, the books may be heavier than average, and therefore the cost of shipping may be higher than those quoted. Where possible, we will honour the amount quoted even if the shipping cost is more, but if we cannot, we will contact you to inform you of any additional cost to you.

WE WILL NOT CHARGE YOU MORE THAN THE QUOTED AMOUNT WITHOUT ASKING YOUR PERMISSION FIRST!

We will be able to offer accurate shipping charges without the need for modification in the very near future. We apologize for any inconvenience this may cause you.

 
De bharr meáchain éagsúil na leabhar, déantar meastachán ar an gcostas poist atá luaite nuair a ordaíonn tú ó Localbooks.ie . Sé an fíor tháille a bainfear amach ná an méid a chosnóidh sé orainn de réir meáchain an phacáiste atá muid ag seoladh chugat.

De ghnáth beidh an costas níos ísle ná é sin luaite. Mar sin féin, uaireanta, d'fhéadfadh na leabhair bheith níos troime ná an meán, bheadh costas an phoist níos airde ná é sin luaite. Nuair is féidir glacfaimid leis an méid luaite fiú má chosnaíonn sé níos mó orainn, ach mura féidir linn, déanfaimid teagmháil leat le aon chostas breise a chur in iúil duit.

NÍ BHAINFIDH MUID AMACH TÁILLE NÍOS ÁIRDE NÁ É SIN LUAITE GAN DO CEAD A LORG AR DTÚIS

Beidh muid ábalta táillí poist cruinn gan gá le athrú a chur ar fáil sar a fhad. Gabh ár leithscéal má chuireann sé seo isteach ort in aon tslí
News archiveNews archive